Målarbilder geometriska figurer

NYA
NYA
POPULÄR

En samling former Målarbilder skapade av konstnärer för barn. Att utforska världen omkring dig genom färgning kommer att bli mer intressant. Avsnittet innehåller bilder av alla tvådimensionella och tredimensionella figurer. Från kända element, som från pussel, består enkla ritningar av omgivande föremål. Räkna tillsammans med barnet hur många element finns på bilden med en betongblandare eller ett landskap? Hur många cirklar och trianglar finns i illustrationen? Låt barnet komma med en bil, plan och helikopter från cirklar, trianglar, rektanglar och en trapezoid! Färgbilder på en dator eller på papper, dela dem med vänner.

MER ÄN 1000 MÅLARBILDER PÅ WEBBPLATSEN!

Senast tillagda2528

Målarbild trevlig militärhelikopter - Målarbilder för barn
NYTT
Målarbilder tankar
Målarbild tank T-34 - Målarbilder för barn
Målarbild tank robot - Målarbilder för barn
Målarbild gotisk älva - Målarbilder för barn
Persimo färgspel för barn
Persimo Online målarbok spel för barn